15 March 2017

Informatie Kongsi van de eendenkooi beschikbaar op de website Kooikersvereniging

Eendenkooien horen bij het waddengebied. Ze vertellen het verhaal van hoe de mens overleefde in dit zo kale, gure en vaak weerbarstige landschap.Om dat verhaal te kunnen blijven vertellen en om de laatste kooien voor het gebied te behouden werken de hebben groene organisaties en de Kooikersvereniging de handen inééngeslagen. Als Kongsi van de Eendenkooi werken ze aan het herstel van 24 kooien in het gebied. Het belangrijkste doel is ten minste één vangpijp in tact te houden, zodat de kooi zijn afpalings- en kooirecht houdt, want dat blijkt keer op keer een voorwaarde voor het voortbestaan van een kooi. Dat geldt ook voor de kooien met een natuurfunctie, waar excursies worden gehouden of waar de eenden niet worden gevangen voor consumptie, maar om ze te kunnen ringen en onderzoek te doen.

Alle informatie over de Kongsi van de eendenkooi kunt u vinden op de homepage van de Kooikersvereniging

App Site    |    Recent Post    |    Comments

 


© 2019 Gevleugelde ambachten

powered by Natuurlijk !